Mirë se vini!
Mirë se vini në ueb faqen e punësimit online dhe faleminderit për interesin tuaj për punësim në Bankën TEB! Banka TEB ka kënaqësinë t'ju ftojë të gjithëve ju që jeni të kualifikuar dhe të motivuar për të arritur performancë të lartë, të përkushtuar në punë dhe që shfaqni iniciativë, të aplikoni për pozita të lira.
Zyrtar për Media Sociale / Zyra Qendore
Vendi: Zyra Qendrore
Prej: 15.10.2018
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 21.10.2018
Zyrtar i Lartë për Raportim Financiar / Zyra Qendrore
Vendi: Zyra Qendrore
Prej: 17.10.2018
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 31.10.2018
Menaxher i Degës / Qendra e Korporatave
Vendi: Nën Dega Qendra e Biznesit
Prej: 17.10.2018
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 24.10.2018

© 2018 - Të gjitha të drejtat e rezervuara nga TEB Sh.A