Mirë se vini!
Mirë se vini në ueb faqen e punësimit online dhe faleminderit për interesin tuaj për punësim në Bankën TEB! Banka TEB ka kënaqësinë t'ju ftojë të gjithëve ju që jeni të kualifikuar dhe të motivuar për të arritur performancë të lartë, të përkushtuar në punë dhe që shfaqni iniciativë, të aplikoni për pozita të lira.
Credit Modeling and Risk Analysis Intern
Vendi: Zyra Qendrore
Prej: 17.03.2023
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 30.03.2023
Customer Service Assistant
Vendi: Dega Kryesore Prishtinë
Prej: 23.03.2023
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 29.03.2023
Customer Service Assistant
Vendi: Dega Podujevë
Prej: 23.03.2023
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 29.03.2023
Telemarketing - Direct Sales Intern
Vendi: Zyra Qendrore
Prej: 23.03.2023
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 30.04.2023
Customer Service Assistant
Vendi: Regjioni Prishtinë
Prej: 28.03.2023
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 03.04.2023
Customer Service Assistant
Vendi: Nën Dega Lipjan
Prej: 28.03.2023
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 03.04.2023
Retail Portfolio Assistant
Vendi: Regjioni i Pejës
Prej: 28.03.2023
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 03.04.2023
Business Solutions Intern
Vendi: Zyra Qendrore
Prej: 28.03.2023
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 03.04.2023

© 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara nga TEB Sh.A