Mirë se vini!
Mirë se vini në ueb faqen e punësimit online dhe faleminderit për interesin tuaj për punësim në Bankën TEB! Banka TEB ka kënaqësinë t'ju ftojë të gjithëve ju që jeni të kualifikuar dhe të motivuar për të arritur performancë të lartë, të përkushtuar në punë dhe që shfaqni iniciativë, të aplikoni për pozita të lira.
Analist i Portfolios për Bujqësi / Dega Viti
Vendi: Dega Viti
Prej: 07.08.2018
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 19.08.2018
Praktikant në Departamentin e Kontabilitetit dhe Raportimit / Zyra Qendrore
Vendi: Zyra Qendrore
Prej: 14.08.2018
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 20.08.2018
Praktikant për Kanalet Alternative të Distribuimit / për të gjitha degët
Vendi: Zyra Qendrore
Prej: 15.08.2018
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 19.08.2018
Analist i Portfolios për NVM / Dega Kryesore në Pejë
Vendi: Dega Kryesore Pejë
Prej: 16.08.2018
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 22.08.2018

© 2018 - Të gjitha të drejtat e rezervuara nga TEB Sh.A