Mirë se vini!
Mirë se vini në ueb faqen e punësimit online dhe faleminderit për interesin tuaj për punësim në Bankën TEB! Banka TEB ka kënaqësinë t'ju ftojë të gjithëve ju që jeni të kualifikuar dhe të motivuar për të arritur performancë të lartë, të përkushtuar në punë dhe që shfaqni iniciativë, të aplikoni për pozita të lira.
Analist i Portfolios së Personave Fizik / Nën Dega në Ulpianë
Vendi: Nën Dega Ulpianë
Prej: 13.09.2019
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 19.09.2019
Analist i Portfolios për Bujqësi / Dega në Pejë.
Vendi: Dega Kryesore Pejë
Prej: 18.09.2019
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 24.09.2019
Praktikant - Asistent i Operimeve / Dega Mitrovicë
Vendi: Dega Kryesore Mitrovicë
Prej: 18.09.2019
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 24.09.2019
Praktikant për Kanalet Alternative të Distribuimit / Për të gjitha degët
Vendi: Të gjitha degët
Prej: 19.09.2019
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 25.09.2019

© 2019 - Të gjitha të drejtat e rezervuara nga TEB Sh.A