Mirë se vini!
Mirë se vini në ueb faqen e punësimit online dhe faleminderit për interesin tuaj për punësim në Bankën TEB! Banka TEB ka kënaqësinë t'ju ftojë të gjithëve ju që jeni të kualifikuar dhe të motivuar për të arritur performancë të lartë, të përkushtuar në punë dhe që shfaqni iniciativë, të aplikoni për pozita të lira.
SME Portfolio Officer
Vendi: Dega Malishevë
Prej: 30.11.2023
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 06.12.2023
Agro Portfolio Officer
Vendi: Dega Malishevë
Prej: 30.11.2023
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 06.12.2023
Credit Operations Officer
Vendi: Zyra Qendrore
Prej: 30.11.2023
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 06.12.2023
T-OPC Control Officer
Vendi: Zyra Qendrore
Prej: 06.12.2023
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 12.12.2023
SME Portfolio Officer
Vendi: Dega Kryesore Pejë
Prej: 06.12.2023
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 12.12.2023

© 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara nga TEB Sh.A